Články / Za všetkým hľadaj ženu

Milada Horáková

Milada Horáková

V sobotu 27. júna uplynie 70 rokov od popravy právničky a političky Milady Horákovej, ktorá sa stala symbolom odporu voči totalite.

Klára Keczerová

Klára Keczerová

Napriek tomu, že od pôsobenia mnohých významných žien ubehlo už niekoľko storočí, záznamy a zápisky z ich života sa zachovali až dodnes. 

Barbora Šimková

Barbora Šimková

Asi sa zhodneme na tom, že je veľkým darom nájsť niečo, čomu sa môžeme venovať, čo nás robí šťastnými a čo môžeme neskôr predať aj ostatným.

Elena Lacková

Elena Lacková

Stala sa prvou rómskou ženou zo Slovenska, ktorá vyštudovala vysokú školu.

Irina Nevická

Irina Nevická

Za významnou ženou, ktorej činnosť si nielen Rusíni a Ukrajinci pripomínajú doteraz, sa vyberieme do Prešova.

Dennica

Dennica

Prvý ženský časopis na Slovensku a aj najpopulárnejší časopis u nás vôbec! 

Terézia Vansová

Terézia Vansová

Nebola len spisovateľkou či ženou evanjelického farára. Bola kultúrnou pracovníčkou, etnografkou, podporovateľkou ochotníckeho divadla.

Anna Perten

Anna Perten

V prvých voľbách do Národného zhromaždenia Československej republiky, ktoré sa konali v apríli v roku 1920, boli do parlamentu i senátu zvolené významné ženy.