Boris a Brambor
Boris a Brambor

Články / Za všetkým hľadaj ženu

Božena Macháčová

Božena Macháčová

Naša história ukrýva mená mnohých žien, ktorých osudy sú nám neznáme. 

Helena Koželuhová Procházková

Helena Koželuhová Procházková

...aj dnes vám v našej rubrike predstavíme ďalšiu z výrazných osobností spomedzi malého počtu poslankýň Ústavodarného Národného zhromaždenia Československej republiky po druhej svetovej vojne.

Antonie Kleinerová

Antonie Kleinerová

Povojnová poslankyňa Ústavodarného Národného zhromaždenia. Antónia Kleinerová, ktorú volali Tony, bola prenasledovaná po prevrate v roku 1948.

Milada Horáková

Milada Horáková

V sobotu 27. júna uplynie 70 rokov od popravy právničky a političky Milady Horákovej, ktorá sa stala symbolom odporu voči totalite.

Klára Keczerová

Klára Keczerová

Napriek tomu, že od pôsobenia mnohých významných žien ubehlo už niekoľko storočí, záznamy a zápisky z ich života sa zachovali až dodnes. 

Barbora Šimková

Barbora Šimková

Asi sa zhodneme na tom, že je veľkým darom nájsť niečo, čomu sa môžeme venovať, čo nás robí šťastnými a čo môžeme neskôr predať aj ostatným.

Elena Lacková

Elena Lacková

Stala sa prvou rómskou ženou zo Slovenska, ktorá vyštudovala vysokú školu.

Irina Nevická

Irina Nevická

Za významnou ženou, ktorej činnosť si nielen Rusíni a Ukrajinci pripomínajú doteraz, sa vyberieme do Prešova.