Klára Keczerová

Klára Keczerová

Napriek tomu, že od pôsobenia mnohých významných žien ubehlo už niekoľko storočí, záznamy a zápisky z ich života sa zachovali až dodnes. Niekedy je ich veľké množstvo, inokedy zas postupne skladáme život z malých čriepok. Do historickej pamäte sa svojim skutkom zapísala Klára Keczerová zo šľachtického rodu Keczerovcov. O jej živote, ale aj statočnosti a odhodlanosti porozprával Michaele Valikovej evanjelický farár z Opinej Radoslav Grega.

ZVHŽ_Klára_Keczerová