Milada Horáková

Milada Horáková

V sobotu 27. júna uplynie 70 rokov od popravy právničky a političky Milady Horákovej, ktorá sa stala symbolom odporu voči totalite. Bola nespravodlivo odsúdená a popravená v najväčšom vykonštruovanom politickom procese v bývalom Československu, tzv. „procesu s vedením záškodníckeho spiknutia proti republike so skupinou doktorky Milady Horákovej". Bola označená za vodkyňu hnutia, ktoré sa údajne usilovalo o zvrhnutie režimu. Život a odkaz Milady Horákovej si všimneme s politologičkou Renátou Bzdilovou:

Milada Horáková

Vo zvuku ste počuli archívne zábery z prejavu Milady Horákovej v roku 1945 a z divadelného predstavenia baletu Štátneho divadla Košice. Milade Horákovej udelila prezidentka Zuzana Čaputová tento rok in memoriam Radom Bieleho dvojkríža I. triedy.