Tak určite
Tak určite

Božena Macháčová

Božena Macháčová

Naša história ukrýva mená mnohých žien, ktorých osudy sú nám neznáme. Práve v roku stého výročia volebného práva žien v Československu vám približujeme tie, ktoré uspeli na pozíciách a v situáciách, o ktorých sa ženám mohlo dovtedy len zdať. Ďalšou z nich, ktorú vám predstaví politologička Renáta Dulinová Bzdilová, je poslankyňa povojnového Ústavodarného národného zhromaždenia Božena Macháčová:

Božena Macháčová