Ľudmila Jankovcová

Ľudmila Jankovcová

Vo všetkých vládach Československa od jej počiatkov po rok 1989 nájdeme len dve ženy, ktoré zastávali post ministerky! Jednou z nich bola žena vo vysokej politickej funkcii, ktorej osud sa spája aj s východom Slovenska. Jej kariéru si všimneme v rozhovore Andrey Fecikovej s politologičkou Renátou Dulinovou Bzdilovou:

Ludmila Jankovcová

Ludmila Jankovcová, ministerka vlád Československa, bola jednou zo signatárov Charty 77.