Libuše Šilhanová

Libuše Šilhanová

Dnes vám priblížime ďalší príbeh ženy, ktorá podstúpila príkoria a perzekúcii v mene pravdy a obhajovania ľudských práv. Jej meno je Libuše Šilhanová. Jej manžel sa podieľal na ekonomickej reforme Československa a v roku 1968 sa stal zástupcom Alexandra Dubčeka. Po previerkach normalizátorov však prišli obaja o zamestnanie. V roku 1987 sa Libuše Šilhanová stala hovorkyňou Charty 77. Jej životný príbeh si pri mikrofóne Andrei Fecikovej všimne politologička Renáta Dulinová Bzdilová:

Libuše Šilhanová