Správy RTVS
Správy RTVS

Simone de Beauvoirová

Simone de Beauvoirová

Ženami sa nerodíme, ženami sa stávame. Tento nesmrteľný výrok vyslovila vo svojom najslávnejšom diele Druhé pohlavie výrazná francúzska mysliteľka a spisovateľka Simone de Beauvoirová. Táto šokujúca esej, v ktorej sa Simone de Beauvoirová púšťa do odpovede, čo je to žena, spustila prvú vlnu feminizmu. V januári uplynulo 103 rokov od jej narodenia. Jej dielo si všíma filozofka Adriana Jesenková pri mikrofóne Andrey Fecikovej:

Simone de B

Foto: AP, ilpost.it