Astronómka Maria Cunitz

Astronómka Maria Cunitz

Pre mnohé jej talenty a úspechy ju nazývali „Sliezska Pallas“. Dnes budeme hovoriť o najvýznamnejšej astronómke raného novoveku – Marii Cunitz. V poľskom meste Świdnica na jednej z lavičiek sedí jej socha. V pravej ruke má knihu, ktorá Mariu Cunitz preslávila, v ľavej ruke drží vesmírne teleso a díva sa smerom k hviezdam. Práve vo Świdnici Maria Cunitz so svojím manželom zo strechy jej domu pozorovali hviezdy a planéty – hlavne Venušu a Jupiter.  Ďalšie fakty i zaujímavosti zo života tejto sliezskej astronómky sa dozviete z rozhovoru Martiny Vaškovej a Jaroslava Merca – z Astronomického ústavu Karlovej Univerzity v Prahe a UPJŠ v Košiciach. 

maria_cunitz