Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Oľga Borodáčová

Oľga Borodáčová

Oľga Borodáčová-Országhová bola prvou slovenskou profesionálnou herečkou. Ako manželka jedného zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla Jána Borodáča s ním 8 osem rokov (od r. 1945 do r. 1953) pôsobila vo Východoslovenskom, respektíve Národnom divadle v Košiciach. Potom odišla do Slovenského národného divadla, kde pôsobila až do odchodu do dôchodku. Oľgu Borodáčovú i manželský vzťah oboch divadelníkov nám priblíži odborný konzultant divadelnej hry Borodáč – Tri sestry, ktorú uvádza Štátne divadlo Košice, Karol Mišovic:

Oľga Borodáčová

...z nášho rozhlasového archívu sme vybrali slová herečky Oľgy Borodáčovej, ktorá získala v roku 1961 titul národná umelkyňa.