Prvá evanjelická farárka Darina Bancíková

Prvá evanjelická farárka Darina Bancíková

V súčasnosti tvoria ženy-farárky takmer polovicu z počtu všetkých kňazov v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V roku 2019 z 350 duchovných bolo až 158 žien. Dlhé obdobie však postavenie ženy v tejto službe bolo tabu. Pod pojmom farárka sa označovala len manželka evanjelického farára. Ženy taktiež nemali volebné právo, nemohli sa aktívne zúčastňovať na vyšších postoch a mohli len vypomáhať.

Kedy a akým spôsobom aj v evanjelickej cirkvi začala ordinácia žien a aké spočiatku mala postavenie prvá evanjelická farárka na Slovensku – Darina Bancíková, ktorej 100. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname? Aj o tom sa Lívia Godová zhovárala s farárkou Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v obci Soľ – Zuzanou Kubačkovou.

Prva_evanjelicka_fararka_Darina_Bancikova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pre úplnosť dodajme, že prvá evanjelická farárka na Slovensku Darina Bancíková sa narodila 31. decembra 1922 v Kokave nad Rimavicou. Svoju duchovnú službu zastávala v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej, Lučenci, Dolných Salibách či Drienove. Počas svojho života sa venovala biblickým ženám, o ktorých napísala viacero článkov či štúdií, ale aj starých, chorým a osamoteným ľuďom. Zomrela vo veku 70 rokov 30. júla 1999.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame