Anna Lesznai

Anna Lesznai

Meno Anna Lesznai vám nie je neznáme. Maliarka, spisovateľka z Nižného Hrušova, ktorá tvorila na prelome storočí. Narodila sa ako Amália Moskowitz. Pochádzala zo židovskej aristokratickej rodiny a umelecký pseudonym si zvolila podľa dediny Lesná. Ako mimoriadnu osobnosť tej doby ju pri mikrofóne Andrey Fecikovej opisuje aj kurátorka Štefánia Ďuricová:

Anna Lesznai Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O maliarke Anne Lesznai, pochádzajúcej z Nižného Hrušova, ešte máme čo objavovať...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame