Nesprávny výraz „opýtať si“

Životný štýl

Nesprávny výraz „opýtať si“

07. 02. 2019 13:25

Slovné spojenie „opýtať si“ nebadane preniklo do našich konverzácií. O nesprávnosti tohto výrazu hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

opytat_si

Živé vysielanie
??:??