Jazykové okienko: „očakávať na“

Životný štýl

Jazykové okienko: „očakávať na“

21. 03. 2019 12:44

Kde sa zrodila chyba? O slovnom spojení „očakávať na“ hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

cakat_ocakavat
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??