Jazykové okienko: stupňovanie

Životný štýl

Jazykové okienko: stupňovanie

16. 05. 2019 14:51

Môže byť niečo „extrémne priaznivé“? Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_stupnovanie
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??