Choré dieťa v rodine

Choré dieťa v rodine

Chronická choroba alebo iné zdravotné znevýhodnenie dieťaťa, ktoré potrebuje zvýšenú starostlivosť, ovplyvňuje fungovanie celej rodiny. Často sa mení vzťah medzi rodičmi a problematické bývajú aj vzťahy súrodencov k chorému dieťaťu, ktoré sa vníma ako privilegované, má rôzne úľavy a ostatní sa mu musia prispôsobovať. Ako sa teda k chorému dieťaťu správať, ako sa k tejto situácii postaviť? Pýtala sa Danuša Reginová psychologičky Evy Fazekašovej.

poradna_chore_dieta_v_rodine