Hádky

Životný štýl

Hádky

01. 10. 2019 11:10

Výmena názorov je dôležitou súčasťou partnerskej komunikácie, ale dôležité je, akým spôsobom prebieha. Nezhody vo vzťahu môžu vyústiť do hádky, a tá môže mať rôzne podoby. Záleží na jej aktéroch, aby pochopili, že zmyslom hádky má byť vyargumentovanie svojho postoja a následné hľadanie dohody. Hádku môžeme chápať ako emotívnejší rozhovor, v ktorom si každý chce presadiť svoj záujem, svoj cieľ a presvedčiť druhého o svojej pravde. Ak sa však vo vzťahu hádate pričasto a verbálne druhú stranu osočujete, niečo nie je v poriadku. Na najčastejšie dôvody hádok, okrem iného, sa Viera Ihnátová pýtala klinickej psychologičky Moniky Piliarovej.

Poradňa_Hádky
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??