Rozhodnutie o Odkalisku Poša

Rozhodnutie o Odkalisku Poša

Po dlhých šiestich rokoch sa starostovia obcí v okolí Odkaliska Poše dočkali. Koncom novembra im došlo rozhodnutie z Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, o určení povinnej osoby, ktorá prevezme zodpovednosť za túto extrémnu environmentálnu záťaž. Obyvateľov sužuje už takmer 40 rokov, no aj napriek minuloročnému protestu, vzniknutej petícií, návštevy ministra životného prostredia či verejného zhromaždenia so zástupcami spoločnosti, je odkalisko naďalej v prevádzke. Aké zásadné informácie vzišli z rozhodnutia, zhrnul pri mikrofóne Lívie Godovej starosta obce Poša Tadeáš Malý.

Rozhodnutie_o_Odkalisku_Poša

Ministerstvo životného prostredia nám potvrdilo, že od začiatku budúceho roka začne danú lokalitu monitorovať Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Ten by mal zabezpečiť podrobný geologický prieskum a poukázať na to, aké znečisťujúce látky sa v odkalisku nachádzajú. Starostovia obcí však upozorňujú na to, že vrty a sondy sa neplánujú realizovať priamo v odkalisku, ale iba v jeho blízkosti. Naďalej nie je doriešená ani otázka, ktorá bola predmetom septembrového Verejného zhromaždenia v Poši ohľadom vedenia struskovodu na vypúšťanie odpadových vôd. Ten mal pôvodne smerovať do Kyjovského potoka. Situáciu s Odkaliskom Poša budeme aj naďalej sledovať.