Jazykové okienko: orchidea

Jazykové okienko: orchidea

Dnes si povieme o správnom skloňovaní slova orchidea. Vysvetľuje Stanislava Spáčilová. 

JO_orchidea;spacilova