Geologický prieskum na Odkalisku Poša

Geologický prieskum na Odkalisku Poša

Situácia okolo Odkaliska Poša, ktoré je už od roku 2008 vedené ako extrémna environmentálna záťaž, sa postupne začala pohýnať dopredu. V priebehu marca začal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra realizovať v lokalite a jeho priľahlom území podrobný geologický prieskum. V rámci prieskumu budú prebiehať geofyzikálne, technické, meračské, vzorkovacie a laboratórne práce. Bude teda pozostávať z niekoľkých etáp, pričom mal by prebiehať do konca tretieho štvrťroka tohto roka. Čo zahŕňa spomínaný prieskum a čo si od neho sľubujú miestni? Aj to zisťovala Lívia Godová od starostu Nižného Hrušova Ján Fenčáka.

Zelený_bod_Geologický_prieskum_Odkalisko_Poša

Situáciu okolo Odkaliska Poša budeme aj naďalej sledovať a o prvých výsledkoch, ktoré vzídu zo spomínaného geologického prieskumu, vás budeme v našom vysielaní informovať.