Projekt Zvedavé nosy

Projekt Zvedavé nosy

„Zvedavé nosy"; - Takýto názov dostal medzinárodný projekt nezávislého monitoringu kvality ovzdušia v troch krajinách strednej a východnej Európy. Okrem vybraných 200 miest na Slovensku, ktorých monitoring zabezpečovalo - spolu s partnermi - v druhej polovici februára popradské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, sa doň zapojilo Poľsko a Litva. - V polovici februára inštalovali na to určené meracie sondy aj v rušných častiach Popradu. - Prečo tento projekt? - Miroslav Talavašek sa pýtal Petry Čakovskej zo spomínanej popradskej spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá zastupuje Slovensko v Európskej poradnej skupine spotrebiteľov (ECCG) v Bruseli:

zvedave nosy_projekt_vysledky-01

Koronakríza sa - žiaľ - podpísala aj pod pôvodne plánované termíny vyhodnotenia projektu. - Slovenské sú však už známe, hoci 18 z 200 pôvodne rozmiestnených meracích túb, resp. skúmaviek sa už Popradčanom nevrátilo. Ľudia ich buď zničili, alebo - jednoducho - „zmizli". - Paradoxne, z blízkosti školských dvorov, športovísk alebo od zdravotného strediska. - Škoda! - Pretože práve tam by nás malo zaujímať, čo dýchajú - povedzme - naše ratolesti!

Opäť pokračujeMiroslav Talavašek:

zvedave nosy_projekt_vysledky-01_B

Projekt Zvedavé nosy - ako sme počuli pred chvíľou - dal istý „nelichotivý obraz" o stave ovzdušia - najmä - v dopravne najviac zaťažených lokalitách Slovenska. Pre priemernú ročnú koncentráciu oxidu dusičitého [NO2] v ovzduší stanovujú európske normy a normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) medznú hodnotu 40 mikrogramov na meter kubický [μg/m³] vzduchu. - Túto - počas dvojtýždňového merania - prekročili všetky krajské mestá - okrem Trnavy - a tiež Čadca, či Ružomberok ... Ak by sme však vychádzali z ročného maximálneho povoleného priemeru, aký má „ukotvené" Švajčiarsko, teda o 10 mikrogramov na kubík vzduchu menej, znamenalo by to u nás prekročenie u viac, ako štvrtiny všetkých monitorovaných lokalít!

V prvej správe popradského spotrebiteľského združenia o výsledkoch sa však Petra Čakovská zmienila ešte o jednej skutočnosti, ktorá trochu „deformovala" namerané hodnoty. - Pýtal sa jej na to Miroslav Talavašek:

zvedave nosy_projekt_vysledky-02

Ak chcete vedieť, ako na tom - počas spomínaného monitoringu - bolo práve to vaše mesto, či lokalita, pozrite si prehľad na internetovej stránke spotrebiteľského združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov Poprad.