Nadávky deťom

Nadávky deťom

V dnešnej rodinnej poradni zaostríme na problém, o ktorom sa otvorene hovorí málo, ale žiaľ fenomén nadávania deťom a vulgárny slovník dospelých si málo všímame a predstavte si, ak rodič svoje dieťa častuje nadávkami - ide o týranie dieťaťa. Medzi zanadávaním si, pretože sa udrieme kladivom po prste a nadávaním niekomu - je obrovský rozdiel. Kým v prvom prípade má nadávka uvoľňujúci účinok, v druhom prípade hrubo prekračujeme hranicu a dehonestujeme osobnosť druhého človeka - zvlášť ak ide o deti. Názory odborníkov sa zhodujú v názore, že nadávať priamo svojim deťom v hneve je absolútne neakceptovateľné, je to deštruktívne a veľmi to zraňuje ich vnútorný pocit vlastnej hodnoty. Martina Poláková sa o tomto probléme rozprávala s psychológom Radomírom Warošekom:

Rodinná poradňa-nadávky deťom.output