Jazykové okienko - Influencer

Jazykové okienko - Influencer

Dnes si povieme o správnom používaní slova Influencer. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_influencer;sedlakova