Boris a Brambor
Boris a Brambor

Analýza komunálneho odpadu Vranov nad Topľou

Analýza komunálneho odpadu Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou rozbehlo rozsiahlu analýzu vyprodukovaného odpadu svojich obyvateľov. Jej realizátorom je súkromná spoločnosť, ktorá následne určí, akým smerom sa má odpadové hospodárstvo v meste uberať, či aké zásady je možné zlepšiť, aby sa komunálneho odpadu tvorilo čo najmenej. Predmetom skúmania sú zmesový komunálny odpad pochádzajúci z individuálnej bytovej výstavby, teda z rodinných domov i z bytových domov na území mesta. Aké závery vzišli krátko po vysypaní analyzovaných vriec odpadu a na aké účely budú radnici slúžiť konečné výsledky? Aj na to sa Lívia Godová pýtala primátora Jána Ragana.

Zelený_bod_Analýza_komunálneho_odpadu_Vranov