Jazykové okienko – pranostiky

Jazykové okienko – pranostiky

Dnes si povieme o pranostikách. Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_pranostiky;sedlakova