Vyhlásenie 39. ročníka súťaže Košický zlatý poklad

Vyhlásenie 39. ročníka súťaže Košický zlatý poklad

39. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2023

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 39.ročník pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad“. Táto súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby vznikla v roku 1980, na pôde Československého rozhlasu v Košiciach. Súťaž každoročne ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu mladým talentovaným autorom a interpretom, ktorí produkujú vlastné, po slovensky spievané piesne.

Prihlásenie do súťaže:

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu svoje súťažné piesne prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho web formulára, v ktorom sú uvedené všetky potrebné pokyny a informácie.

Pieseň prihlásená do súťaže nesmie byť v rádiách a televíziách uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Ceny pre víťazov:

1. miesto – peňažná cena 1.200,- €;

+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín (6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.februára 2024.

2. miesto – peňažná cena 900,- €
3. miesto – peňažná cena 600,- € Cena za najlepší text – peňažná cena 200,-€

Cena Rádia Slovensko – 50 odvysielaní ocenenej skladby v programoch Rádia Slovensko do 30.6.2024

Cena východoslovenských internátnych rozhlasových štúdií - programová podpora ocenenej skladby v programoch troch internátnych rozhlasových štúdií ( Rádio 9, ŠtuRko, Rádio PaF )

Uzávierka súťaže: 1.9.2023

Termín finálového koncertu: 21.10.2023

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt: kzp@rtvs.sk

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže ( termín konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk). V prípade menšej účasti alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.

Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 21.10.2023 zaznie maximálne dvanásť piesní formou half playbacku (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia; šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle - www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný v Rádiu Slovensko.

Štatút súťaže (PDF, 645kB)

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame