MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Nedvojhlásky

Nedvojhlásky

O nedvojhláskach hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

nedvojhlasky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame