Rozdiel medzi fašizmom a nacizmom

Kronika II. svetovej vojny

Rozdiel medzi fašizmom a nacizmom

12. 02. 2015 13:36

Fašizmus a nacizmus - obidva pojmy sú neoddeliteľne späté so situáciou v Európe krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale aj počas nej. Dva myšlienkové prúdy totiž radikálnym spôsobom ovládli európsku politickú scénu. Benito Mussolini sa ako líder fašistov stal premiérom v roku 1922 a v roku 1940 voviedol Taliansko do vojny so západnou Európou. Adolfa Hitlera zas v roku 1933 do kresla ríšskeho kancelára doviedli populistické a radikálne myšlienky národného socializmu. Aký je zásadný ideologický rozdiel medzi oboma politickými smermi? Odpovie Milan Olejník z Katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

fasizmus vs nacizmus
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??