Vznik Československa

Vznik Československa

...Ak hovoríme o vzniku Československa, musíme povedať, že bez takého radikálneho a deštruktívneho vojenského konfliktu, akým bola prvá svetová vojna, by tento štátny útvar nevznikol. O súvislostiach hovorí historik SAV Ondrej Ficeri:

avi ČSR 46

: ...Legionári v Rusku, VOSR, koniec prvej vojny a boje o Sudety či o juh Slovenska. Aj to sú udalosti, ktoré predchádzali, či nasledovali po vzniku prvej Československej republiky. Prečo boli dôležité, postupne vysvetľuje historik SAV Ondrej Ficeri:

ČSR 46