Sloboda vierovyznania v Československu

Sloboda vierovyznania v Československu

Vznik prvej Československej republiky v roku 1918 priniesol obyvateľom novej, slobodnej a demokratickej republiky aj slobodu vierovyznania, neskôr dokonca zakotvenú v ústave z roku 1920. Týkala sa aj Pravoslávia. Ján Kovačič, doktorand Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, o tejto problematike nedávno prednášal aj na konferencii o živote na Východe po vzniku republiky:

avi ČSR 50

Poďme späť na severovýchod Slovenska medzi dvoma vojnami, teda do rokov vzniku prvej republiky. Ján Kovačič, doktorand Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, nám teraz, v pokračovaní našej rubriky, vysvetlí okolnosti návratu Pravoslávia medzi veriacich Rusínov:

ČSR 50