795 - Priateľská pomoc

795 - Priateľská pomoc

Bakalársky námet Františka Biroščáka z Levoče autorsky spracoval Ján Mičuch. V tej historke je veľa priateľstva a priateľských služieb, ktoré hlavný hrdina bez váhania poskytol. Ale - jedna drobnosť mu potom na veľa dní nedala spokojne spávať. Čo to bolo a aké bolo riešenie, to prezradia Rozhlasoví bakalári.

Rozhlasoví bakalári 795 časť