Bakalári 830

Bakalári 830

Príbeh podľa námetu Magdalény Ferencziovej z Bratislavy nás vráti do rokov, keď sa ešte na Štedrý deň pracovalo. Ak chcela sekretárka stihnúť ešte i kúpiť kapra, chcelo to mierne rafinovaný plán. Ten vyšiel, ale ďalšie už bolo neplánované. Príbeh Vianoce, Vianoce prichádzajú autorsky spracovala Adriana Krúpová. 

Rozhlasoví bakalári 830. časť