Súťaž Euroscola

Aktuálne na východe

Súťaž Euroscola

07. 03. 2018 12:11

Už po 12. krát vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku mimoriadne obľúbenú celoeurópsku súťaž Euroscola. Počas 12 ročnej histórie sa na Slovensku do tejto súťaže zapojilo viac ako 10 000 mladých ľudí a niekoľko tisíc pedagógov. Tento rok sa na súťaži predstavilo celkovo 22 stredných škôl, predovšetkým z východného Slovenska. Školy sa vo svojich súťažných projektoch sústreďovali najmä na témy týkajúce sa programu Erazmus plus, Európskeho roku kultúrneho dedičstva či rovnakej kvality potravín v celej Európskej únii. Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou v súťaži obsadila druhé miesto a pri svojej predchádzajúcej účasti, pred dvoma rokmi, celkové prvenstvo. Vďaka čomu sú vranovskí gymnazisti v tejto súťaži úspešní a čo ich motivuje zapájať sa do súťaže Euroscola? Aj na to sa Lívia Godová pýtala vedúceho tímu a učiteľa na Cirkevnej spojenej škole Eduarda Nadzama.

Euroscola_Vranov
Stiahnuť audio súbor

Víťazom tohto ročníka súťaže Euroscola sa stali gymnazisti z Giraltoviec. Svojím triumfom v súťaži si škola zabezpečila účasť na júnovom podujatí European Youth Event v Európskom parlamente v Štrasburgu. Do Štrasburgu pocestuje aj ďalších osem víťazných stredných škôl, medzi nimi aj Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou.

Živé vysielanie
??:??