Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Rádio Regina Východ - Ľudia

Rádio Regina Východ - Ľudia

Rádio Regina Východ
055/6822922 e-mail
Štúdio RTVS Košice - Riaditeľ
Jozef Puchala 055/6822950 e-mail
Kreatívny producent
   
Juraj Hidvéghy
055/6822951
e-mail
Hudobné pozdravy


Mária Olexová
055/6822952
e-mail
Záznamník
055/6822909
e-mail
Tím publicistiky


Vedúca tímu


Andrea Feciková
055/6822927
e-mail
Moderátori, redaktori - publicisti

Martina Bačová
055/6822997 e-mail
Kristína Bertičová 055/6822925 e-mail
Antónia Dešková 055/6822973 e-mail
Mária Oravcová055/6822955
e-mail

Jana Pataráková 055/6822972 e-mail

Martina Poláková 055/6822946 e-mail

Danuša Reginová
055/6822926 e-mail


Michaela Slivková Kirňaková
055/6822992e-mail  
Miroslav Talavašek 055/6822979 e-mail
Iveta Vaculová 055/6822967 e-mail

Produkcia publicistiky 055/6822932 e-mail


Magdaléna Beňová 055/6822932
e-mailRita Čulková 055/6822970
e-mailAndrea Rímska
055/6822943
e-mailSpravodajstvo - redaktori
Peter Béreš 055/6822971 e-mailKristína Plajdicsková 055/6822903 e-mailLenka Bódová

e-mailHudobný redaktor
Milan Rendoš 055/6822934 e-mailHudobný dramaturg
Martin Tomčík 055/6822939 e-mailTím dramatických programov a hudby
Vedúca tímu - dramaturgička
Hana Kolbašská Rodová 055/6822921 e-mailRedaktoriIvana Jachymová 055/6822957 e-mailJozef Palaščák
055/6822962e-mail

Produkcia dramatických programov a hudby
Renáta Miškovičová 055/6822919
e-mailTím výrobno - realizačných zložiek
Vedúca tímu
Andrea Tirčová 055/6822980 e-mailArchív

Marta Ďurďaková
055/6822933 e-mail
Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame