Rádio Regina Východ - Ľudia

Rádio Regina Východ - Ľudia

Rádio Regina Východ
055/6822922 e-mail
Štúdio STVR Košice - Riaditeľ
Jaroslav Kerner 055/7233730 e-mail
kreatívna producentka

Kristína Mojžišová
055/6822941 e-mailTím publicistiky


Vedúca tímu


Andrea Feciková
055/6822927
e-mail
Moderátori, redaktori - publicisti

Martina Vašková
055/6822997 e-mail
Kristína Bertičová 055/6822925 e-mail
Antónia Dešková 055/6822973 e-mail
Jana Pataráková 055/6822972 e-mail
Martina Poláková 055/6822946 e-mail
Marek Grondžel
055/6822946e-mail
Veronika Slaninková
055/6822947e-mail
Danuša Reginová
055/6822926 e-mail
Michaela Slivková Kirňaková
055/6822992e-mail
Miroslav Talavašek 055/6822979 e-mail
Iveta Vaculová 055/6822967 e-mail
Produkcia publicistiky 055/6822932 e-mail
Magdaléna Beňová 055/6822932
e-mail
Rita Čulková 055/6822970
e-mail
Andrea Rímska
055/6822943
e-mail
Spravodajstvo - redaktori

Peter Béreš 055/6822971 e-mail
Kristína Plajdicsková 055/6822903 e-mail
Hudobný redaktor

Milan Rendoš 055/6822934 e-mail
Hudobný dramaturg

Martin Tomčík 055/6822939 e-mailTím dramatických programov a hudby

Vedúca tímu - dramaturgička

Hana Kolbašská Rodová 055/6822921 e-mail
Režisér


Stanislav Bilý
055/6822962e-mail
Redaktori

Ivana Jachymová 055/6822957 e-mail
Zuzana Eperješiová
055/6822942e-mail
Hudobné pozdravy
055/6822916


055/6822952

Produkcia dramatických programov a hudby
Renáta Miškovičová 055/6822919
e-mail
Tím výrobno - realizačných zložiek

Vedúca tímu

Andrea Tirčová 055/6822980 e-mail
Archív055/6822933 e-mail

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame