Rádio Regina Východ - Ľudia

Články

Rádio Regina Východ - Ľudia

21. 02. 2018 10:20


Rádio Regina Východ
055/6822922 e-mail
Štúdio RTVS Košice - Výkonný riaditeľ
Jozef Puchala 055/6822950 e-mail
Kreatívny producent
   
Juraj Hidvéghy
055/6822951
e-mail
Hudobné pozdravy


Mária Olexová
055/6822952
e-mail
Záznamník
055/6822909
e-mail
Tím publicistiky


Vedúca tímu


Andrea Feciková
055/6822927
e-mail
Moderátori, redaktori - publicisti

Martina Bačová
055/6822997 e-mail
Viera Ihnátová
055/6822924 e-mail
Antónia Dešková
055/6822973 e-mail
Dušana Štecová
055/6822927 e-mail


Iveta Vaculová 055/6822967 e-mail

Kristína Bertičová 055/6822925 e-mailJana Pataráková 055/6822972 e-mailMiroslav Talavašek 055/6822979 e-mailIgor Michalčík 055/6822960 e-mailMartina Poláková
055/6822946 e-mail

Spravodajstvo - redaktori
Peter Béreš 055/6822971 e-mailKristína Plajdicsková 055/6822903 e-mailHudobný redaktor
Milan Rendoš 055/6822934 e-mailHudobný dramaturg
Martin Tomčík 055/6822939 e-mailProdukcia 055/6822932 e-mailTím dramatických programov a hudby
Vedúca tímu - dramaturgička
Hana Kolbašská 055/6822921 e-mailRedaktoriIvana Jachymová 055/6822957 e-mailJozef Palaščák 055/6822962 e-mail

Tím technickej podpory
Vedúca tímu
Andrea Tirčová 055/6822980 e-mail
Živé vysielanie
??:??