Rádio Regina Východ

Rádio Regina Východ

Sídlo rozhlasového štúdia:
Moyzesova 547/7,
040 01 Košice
055/682 2916

Rádio Regina Východ (reginavychod@rtvs.sk)zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spoločného vysielania Rádia Regina.

Prináša informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s výrazným podielom folklóru z východného Slovenska.

SRo_Košice.jpg

V prúdovom vysielaní okrem spravodajstva, publicistiky, servisných informácií a populárnej hudby ponúka aj interaktívny priestor pre poslucháčov. V pravidelných rubrikách približuje prírodné a kultúrne bohatstvo východného Slovenska. Každý pracovný deň vysiela besedy s hosťami na rôzne témy súvisiace s ekonomikou, športom, kultúrou, vedou a školstvom, ekuménou, zdravým životným štýlom a voľnočasovými aktivitami. Ponúka tiež zamyslenia na rôzne témy v rubrike Myšlienky na dnes a rôznorodé publicistické cykly. Nemenej dôležitou súčasťou vysielania sú aj spotrebiteľské témy, šport či prezentácia osobností východného Slovenska. Svoje pevné miesto v štruktúre vysielania majú aj literárno-dramatické relácie.
V rámci hudobných programov na Rádiu Regina rezonujú pesničky z hudobného archívu ľudovej hudby a témy súvisiace s folklórom východného Slovenska. Nechýbajú postrehy a informácie o populárnej hudbe, veľkej obľube sa teší gratulačná relácia Hudobné pozdravy.

Základnou filozofiou rádia je snaha spoznávať a chápať životné hodnoty poslucháčov a prostredníctvom éteru byť ich každodenným spoločníkom.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame