Kultúra PSK

Kultúra

Kultúra PSK

18. 10. 2017 13:40

K oblastiam v kompetencii samosprávnych krajov patrí aj spravovanie kultúrnych zariadení. Prešovský kraj ich má na starosti spolu 26, medzi nimi divadlá, knižnice, múzeá, hvezdárne ako aj jeden umelecký tanečno-spevácky súbor. Peniaze v posledných rokoch dáva najmä do rekonštrukcie budov. Chce v nich dosiahnuť aj bezbariérovosť. Informuje Róbert Latta.

kultúra PSK
Stiahnuť audio súbor
To bolo vyjadrenie Veroniky Fitzekovej, vedúcej odboru kultúry PSK.  Stav kultúrnych zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji zmapoval Róbert Latta.

Živé vysielanie
??:??