Články / Rodinná poradňa

Rodičovský kurz

Rodičovský kurz 9. 02. 2018 | 15:10

Výchova detí je náročný proces, v ktorom sa rodičom všeobecne odporúča využívať vrodené črty dieťaťa a jeho temperament, kladné stránky podporovať a záporné tĺmiť.

Puberta

Puberta 24. 01. 2018 | 11:07

Puberta je všeobecne vnímaná ako náročné vývojové štádium, ktoré je okrem pohlavného dospievania spojené najmä s výraznými zmenami v psychike, často ho sprevádzajú rôzne nedorozumenia a búrlivé výmeny názorov.

Súrodenecké vzťahy: zdravý s postihnutým

Súrodenecké vzťahy: zdravý s postihnutým 24. 01. 2018 | 11:06

Výchova dieťaťa s postihnutím si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, obety i pozornosti.

Sviatky a iné viery

Sviatky a iné viery 5. 01. 2018 | 13:31

Vianoce , sviatky pokoja , rodinnej pohody, osláv narodenia Ježiša Krista.

Poruchy správania

Poruchy správania 5. 01. 2018 | 13:29

S psychologičkou Evou Fazekašovou sa na túto tému rozprávala Danuša Reginová.

Syndróm prázdneho hniezda

Syndróm prázdneho hniezda 18. 10. 2017 | 12:49

Syndróm prázdneho hniezda. Aj napriek tomu, že si rodičia uvedomujú neodvratnosť faktu, že raz ich dieťa opustí rodinné „hniezdo“, chtiac nechtiac sa vždy spája táto udalosť so vznikom emocionálnej p ...

Ultimáta

Ultimáta 18. 10. 2017 | 12:41

Ak sa nezlepšíš v škole, zarazím ti futbal...ak s tým neprestaneš, tak sa s tebou rozvediem...poznáte to možno aj v iných variantoch. 

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie 18. 10. 2017 | 12:39

Podľa prieskumu eSlovensko z roku 2004 by až 90% učiteľov by privítalo viac informácií o kyberšikanovaní, pretože až vyše polovica učiteľov už riešila na škole šikanovanie vo svojej škole.

Problémy s tínedžermi

Problémy s tínedžermi 3. 08. 2017 | 11:09

Prichytili ste svoje dieťa s cigaretou v ruke? Prípadne ste našli cigarety ukryté v školskej taške či vo vreckách? Alebo sa stáva, že príde váš tínedžer domov "v podnadpitom stave?" A dajme ešte jede ...

Prázdniny u starých rodičov

Prázdniny u starých rodičov 3. 08. 2017 | 11:09

Ak ste rodičmi, istotne riešite rok čo rok dilemu, ako sa postarať o svoje deti počas prázdnin. 

Živé vysielanie
??:??