Články / Rodinná poradňa

Domáce práce

Domáce práce 8. 03. 2018 | 14:36

Ak je žena na materskej dovolenke či bez zamestnania, automaticky sa od nej očakáva, že sa bude venovať prioritne aj starostlivosti o domácnosť.

Sexualita

Sexualita 8. 03. 2018 | 14:35

Vo vydaní dnešnej Rodinnej poradne sme sa venovali otázkam mentálneho a sexuálneho dozrievania mladých ľudí.

Partner nekomunikuje

Partner nekomunikuje 8. 03. 2018 | 14:32

Máte problém vo vzťahu, nedorozumenie a partner/ka namiesto komunikovania a vysvetlenia situácie vás začne dlhodobo ignorovať a nevšímať si vás?

Prvé lásky

Prvé lásky 8. 03. 2018 | 10:55

Deti v predškolskom veku sa vedia zaľúbiť a prežívať emócie pripomínajúce prvé lásky.

Rodičovský kurz

Rodičovský kurz 9. 02. 2018 | 15:10

Výchova detí je náročný proces, v ktorom sa rodičom všeobecne odporúča využívať vrodené črty dieťaťa a jeho temperament, kladné stránky podporovať a záporné tĺmiť.

Puberta

Puberta 24. 01. 2018 | 11:07

Puberta je všeobecne vnímaná ako náročné vývojové štádium, ktoré je okrem pohlavného dospievania spojené najmä s výraznými zmenami v psychike, často ho sprevádzajú rôzne nedorozumenia a búrlivé výmeny názorov.

Súrodenecké vzťahy: zdravý s postihnutým

Súrodenecké vzťahy: zdravý s postihnutým 24. 01. 2018 | 11:06

Výchova dieťaťa s postihnutím si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, obety i pozornosti.

Sviatky a iné viery

Sviatky a iné viery 5. 01. 2018 | 13:31

Vianoce , sviatky pokoja , rodinnej pohody, osláv narodenia Ježiša Krista.

Poruchy správania

Poruchy správania 5. 01. 2018 | 13:29

S psychologičkou Evou Fazekašovou sa na túto tému rozprávala Danuša Reginová.

Syndróm prázdneho hniezda

Syndróm prázdneho hniezda 18. 10. 2017 | 12:49

Syndróm prázdneho hniezda. Aj napriek tomu, že si rodičia uvedomujú neodvratnosť faktu, že raz ich dieťa opustí rodinné „hniezdo“, chtiac nechtiac sa vždy spája táto udalosť so vznikom emocionálnej p ...

Živé vysielanie
??:??