Články / Rodinná poradňa

Sviatky a iné viery

Sviatky a iné viery 5. 01. 2018 | 13:31

Vianoce , sviatky pokoja , rodinnej pohody, osláv narodenia Ježiša Krista.

Poruchy správania

Poruchy správania 5. 01. 2018 | 13:29

S psychologičkou Evou Fazekašovou sa na túto tému rozprávala Danuša Reginová.

Syndróm prázdneho hniezda

Syndróm prázdneho hniezda 18. 10. 2017 | 12:49

Syndróm prázdneho hniezda. Aj napriek tomu, že si rodičia uvedomujú neodvratnosť faktu, že raz ich dieťa opustí rodinné „hniezdo“, chtiac nechtiac sa vždy spája táto udalosť so vznikom emocionálnej p ...

Ultimáta

Ultimáta 18. 10. 2017 | 12:41

Ak sa nezlepšíš v škole, zarazím ti futbal...ak s tým neprestaneš, tak sa s tebou rozvediem...poznáte to možno aj v iných variantoch. 

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie 18. 10. 2017 | 12:39

Podľa prieskumu eSlovensko z roku 2004 by až 90% učiteľov by privítalo viac informácií o kyberšikanovaní, pretože až vyše polovica učiteľov už riešila na škole šikanovanie vo svojej škole.

Problémy s tínedžermi

Problémy s tínedžermi 3. 08. 2017 | 11:09

Prichytili ste svoje dieťa s cigaretou v ruke? Prípadne ste našli cigarety ukryté v školskej taške či vo vreckách? Alebo sa stáva, že príde váš tínedžer domov "v podnadpitom stave?" A dajme ešte jede ...

Prázdniny u starých rodičov

Prázdniny u starých rodičov 3. 08. 2017 | 11:09

Ak ste rodičmi, istotne riešite rok čo rok dilemu, ako sa postarať o svoje deti počas prázdnin. 

Desiata pre deti

Desiata pre deti 3. 07. 2017 | 11:00

Pravidelná a vyvážená strava je veľmi dôležitá. I keď viacerí dospelí nestíhajú normálne jesť pre pracovné povinnosti, mali by myslieť na svoje deti a pripravovať im desiate. 

Zberateľstvo

Zberateľstvo 3. 07. 2017 | 10:43

Veď raz sa to zíde...poznáte túto odpoveď na otázku, prečo je vo vašom dome príliš veľa vecí? 

Workoholizmus

Workoholizmus 31. 05. 2017 | 16:09

Bežnou realitou mnohých mladých rodín je, že výchovu detí i chod celej domácnosti zaobstarávajú výlučne matky. Otcovia, pracujúci muži, sa v súčasných náročných ekonomických súvislostiach zasa staraj ...

Živé vysielanie
??:??