Mariássyovci a Markušovce

Šľachtické rody

Mariássyovci a Markušovce

06. 06. 2019 17:46

Asi 7 kilometrov od Spišskej Novej Vsi leží obec Markušovce. V trvalej majetkovej držbe jednej z najznámejších východoslovenských feudálnych rodín – Mariássyovcov – bola až do zrušenia poddanstva. Predkovia Mariássyovcov sa objavujú na Spiši už v druhej polovici 13. storočia. Ako prvý zemepán sa spomína istý Gala, ktorý sa považuje nielen za zakladateľa Markušoviec, ale aj neskoršej zemepanskej rodiny Mariássyovcov. V spoznávaní histórie rodu, jeho najvýznamnejších osobností, období vzostupov a pádov pokračujeme aj dnes. S Miroslavou Lázniovou – historičkou z Kaštieľa v Markušovciach – sa rozprávala Martina Bačová. 

slachticke_rod_rod_marriasy_2
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??