Tradičná kuchyňa v Skároši

Z kuchyne starých mám

Tradičná kuchyňa v Skároši

11. 04. 2019 19:52

Už o chvíľu vám priblížime zopár tradičných receptov, ktoré v minulosti pripravovali naše staré mamy. Svoju hodnotu majú nepochybne aj dnes. Jednak preto, že patria do gastronomickej kultúry, ktorá je našou súčasťou rovnako ako etnografia, hudba, vierovyznanie či jazyk. Okrem toho nám môžu poslúžiť aj ako inšpirácia v rámci obmeny stravovacích návykov. Svoje rokmi overené jedlá nám pri mikrofóne Danuše Reginovej teraz priblíži gazdinka Priska Gajdošová z obce Skároš, ktorá sa nachádza na slovensko-maďarskom pohraničí neďaleko Košíc.

kuchyna_skaros_01
Stiahnuť audio súbor

Zemiaky, múka, mlieko, masť a kyslá kapusta boli typickými surovinami, ktoré sa bežne používali v kuchyniach našich starých mám. Stravovanie vtedy úzko súviselo so životným štýlom, v časoch nedostatku sa jedlo menej mäsa a viac kaší či polievok. Ich príprava nebola zložitá a vyžadovala si len krátky čas na realizáciu. Tieto tradičné jedlá sa však postupne z našich kuchýň vytrácajú, čo je škoda. My si preto niektoré z nich v nasledujúcom rozhovore pripomenieme. Danuša Reginová si k mikrofónu opäť pozvala Prisku Gajdošovú z obce Skároš, ktorá si zaspomínala aj na to, ktorú polievku mali kedysi najviac v obľube.

kuchyna_skaros_02
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??