Klub Stromu života v Červenici

Životný štýl

Klub Stromu života v Červenici

09. 08. 2017 10:48

Strom života je environmentálna mimovládna organizácia, ktorá venuje zvláštnu pozornosť deťom a mládeži. Darí sa i to aj vďaka fungujúcim 63-om klubom na východe Slovenska. Dnes vám v rubrike Zelený bod chceme predstaviť činnosť dvoch z nich, ktoré pracujú v ZŠ v Červenici, v okrese Prešov. V prevažnej miere ju navštevujú rómske deti z málo podnetného prostredia. Učiteľka Jaroslava Baranová vedie klub mladších detí s názvom Opálčekovia a jej kolega Michael Fuchs pracuje so žiakmi druhého stupňa v rámci klubu Opál. V závere školského roka finišovali s prácami na školskom dvore, ktorý sa spoločne rozhodli zveľadiť. S vedúcimi klubov sa zhovárala Veronika Slaninková.

ZS_Cervenica
Stiahnuť audio súbor

35 žiakov ZŠ-y v Červenici, v okrese Prešov sa združuje v dvoch Kluboch Stromu života, ktoré pri škole pracujú. Pre prevažne rómske deti z málo podnetného prostredia je to jedinečná príležitosť zmysluplne tráviť čas a vyskúšať si prácu v záhrade. Pred časom sa rozhodli skrášliť si okolie školy a vypracovali projekt s názvom Park otvorený všetkým. Areál školy sa podujali upraviť s učiteľmi tak, aby vzniklo prírodné, pre deti bezpečné prostredie. Na výsledky ich práce sa v záverečnej fáze bola pozrieť Veronika Slaninková. Michael Fuchs, vedúci Klubu stromu života Opál, jej najprv priblížil, akým rastlinami sa rozhodli skrášliť areál školy.

ZS_Cervenica2
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??