Rádio Regina Košice - Ľudia

Články

Rádio Regina Košice - Ľudia

09. 09. 2013 10:40

Informátor

055/6822922

Štúdio RTVS Košice - Výkonný riaditeľ

Juraj Hidvéghy

055/6822950

juraj.hidveghy@rtvs.sk

Hudobné pozdravyMária Olexová

055/6822952

maria.olexova@rtvs.sk

Záznamník

055/6822909

pozdravy.kosice@rtvs.sk

Tím publicistiky

Vedúca tímuAndrea Feciková

055/6822927

andrea.fecikova@rtvs.sk

Moderátori, redaktori - publicisti


Martina Bačová

055/6822997

martina.bacova@rtvs.sk

Ľubica Drutárovská

055/6822924

lubica.drutarovska@rtvs.sk

Danuša Reginová

055/6822926

danusa.reginova@rtvs.sk

Dušana Štecová

055/6822927

dusana.stecova@rtvs.sk

Iveta Vaculová

055/6822967

iveta.vaculova@rtvs.sk

Kristína Bertičová

055/6822925

kristina.berticova@rtvs.sk

Jana Pataráková

055/6822972

jana.patarakova@rtvs.sk

Miroslav Talavašek

055/6822979

miroslav.talavasek@rtvs.sk

Igor Michalčík

055/6822 960

igor.michalcik@rtvs.sk

Veronika Slaninková

Michaela Slivková-Kirňáková

0556822947

055 6822992

veronika.slaninkova@rtvs.sk

michaela.slivkova@rtvs.sk

Spravodajstvo - redaktori


Peter Béreš

055/6822971

peter.beres@rtvs.sk

Kristína Plajdicsková

055/6822903

kristina.plajdicskova@rtvs.sk

Hudobný redaktor


Milan Rendoš

055/6822934

milan.rendos@rtvs.sk

Hudobný dramaturgMartin Tomčík

055/6822939

martin.tomcik@rtvs.sk

Produkcia

055/6822932

produkcia.kosice@rtvs.sk

Tím dramatických programov a hudby

Vedúca tímu - dramaturgička


Hana Kolbašská

055/6822921

hana.kolbasska@rtvs.sk

RedaktoriIvana Jachymová

055/6822957

ivana.jachymova@rtvs.sk

Jozef Palaščák

055/6822962

jozef.palascak@rtvs.sk
Tím technickej podpory


Vedúca tímuAndrea Tirčová

055/6822980

andrea.tircova@rtvs.sk


Živé vysielanie
??:??

Mária Terézia
Websterovci