Fond historickej tlače

Fond historickej tlače

Nie sú to len vzácne obrazy, vázy, sochy, či herbáre čo ukrýva depozit 150-ročného Východoslovenského múzea v Košiciach. V jeho fondoch nájdete aj vzácne listiny a staré mapy, svedkov minulých storočí. Jana Pataráková sa na jednu takúto starú mapu pýtala správcu fondu historickej tlače- historika Richarda Papáča.

150.VSM mapa KE Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


So správcom fondu historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach, historikom Richardom Papáčom sa dnes Jana Pataráková pozrie do škatule plnej účteniek. Na rozdiel od tých dnešných stálo za tom odložiť ich na viac ako sto rokov. Sú svedectvom nielen o hospodárení a obchode, ale aj o grafickom dizajne, písme, úradnom jazyku a potrebách obyvateľov Košíc.

150.VSM účtenky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Fond historickej tlače 150.ročného Východoslovenského múzea v Košiciach ukrýva aj temnejšiu stránku života spoločnosti minulých storočí. Nájdeme v ňom aj zatykače, či opisy hľadaných osôb, a to nielen v rámci jednotlivých miest, ale na území celého Rakúsko- Uhorska. Jana Pataráková sa nad kôpkou delikventov rozprávala so správcom fondu historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach, historikom Richardom Papáčom:

150.VSM zatykače Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame