Výročie vstupu SR do EÚ

Aktuálne na východe

Výročie vstupu SR do EÚ

02. 05. 2019 19:47

1. mája sme si pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Myšlienka stať sa súčasťou európskych štruktúr je však omnoho staršia a viaže sa k roku 1991, keď Slovensko ešte ako súčasť ČSFR podpísalo asociačnú dohodu. Rozpad federácie však spomalil tento proces a Slovensko sa stalo súčasťou Európskej únie až v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi štátmi. Ako však členstvo v Európskej únii vnímajú Slováci dnes, zisťoval Igor Michalčík. 

vstup do eu
Stiahnuť audio súbor

Slovensko síce vstúpilo do európskej únie spolu s deviatimi štátmi v roku 2004, no nemuselo to tak byť. Prečo, vysvetľuje vtedajší vyjednávač prístupových rokovaní Ján Figeľ.

vstup do eu pokračovanie
Stiahnuť audio súbor

To, kam bude Európska únia smerovať v najbližších rokoch, je aj v našich rukách. My totiž 26. mája budeme rozhodovať, kto bude zastupovať Slovensko v Európskom parlamente. A ten vplýva nielen na legislatívu ovplyvňujúcu život na Slovensku, ale aj na mnoho ďalších postov či rozhodnutí v európskych štruktúrach.

Živé vysielanie
??:??