Tlačová rada Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky

Už takmer jedno storočie dohliadajú na porušovanie novinárskej práce, etiky, slobody prejavu i práva na informácie tlačové rady. Existujú na filozofii žurnalistickej samokontroly a prešetrujú všetky písomné sťažnosti doručené od občanov alebo inštitúcii. Najstaršia tlačová rada vznikla práve v roku 1916 vo Švédsku. O deväť rokov neskôr v susednom Fínsku a Nórsku. Tlačové rady sa postupne rozšírili na všetky kontinenty a do všetkých krajín, v ktorých existuje sloboda prejavu. Odlišujú sa od seba svojím charakterom, spôsobom zloženia, financovania i právomocou. V Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Nórsku a vo Veľkej Británii môžu tlačové rady zaujať svoj postoj iba k tlači. V Grécku má tlačová rada oprávnenosť vyjadrovať sa aj k rozhlasu a televízii. Nemeckú tlačovú radu, ale aj Rakúsku radu tvoria mediálni tvorcovia a vydavatelia. V Dánsku či Estónsku pôsobia v tlačovej rade okrem mediálnych tvorcov a vydavateľov aj zástupcovia verejnosti. V Gréckej tlačovej rade sedí zástupca vlády a v Cyperskej rade dokonca predstaviteľ politickej strany. Tlačová rada Slovenskej republiky, ktorá vznikla pred 15-timi rokmi, 2. októbra 2001, je svojím zložením ojedinelá. Pozostáva zo siedmich členov, ktorí zastupujú odbornú verejnosť a nie sú v nej zástupcovia novinárov, ani vydavateľov. Ako pred 15-timi rokmi vznikala Tlačová rada Slovenskej republiky, opísal Lívii Godovej jej predseda, bývalý novinár s vyše 50-ročnou žurnalistickou praxou, Július Lőrincz.

Rádiobudík_Tlačová_rada_SR Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pred 15-timi rokmi, teda 2. októbra 2001, podpísali predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov a Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, ktoré neskôr zmenilo svoj názov na Asociáciu vydavateľov tlače, zakladaciu zmluvu na vytvorenie Tlačovej rady Slovenskej republiky. Tlačová rada je výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Jej hlavná činnosť pozostáva z dvoch bodov, a to riešiť podnety, ktoré upozorňujú na porušovanie novinárskej etiky zo strany novinárov, vydavateľov a majiteľov periodickej tlače a zároveň dohliada na zámery zabrániť novinárom v prístupe k informáciám. Rada je financovaná Slovenským syndikátom novinárov a Združením vydavateľov periodickej tlače. Členstvo v rade je však čestnou funkciou, vykonávajú ju členovia vo voľnom čase bez nároku na honorár. Akými etickými prehreškami printových novinárov sa najčastejšie zaoberá Tlačová rada Slovenskej republiky, objasnil Lívii Godovej v telefonickom rozhovore predseda rady Július Lőrincz.

Tlačová_rada_SR Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame