História skla Hanušovce

História skla Hanušovce

Už 4 roky je súčasťou Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou jediná stojaca replika sklárskej pece na Slovensku z 9-teho storočia. Je postavená na základe rekonštrukcie nálezov práve z toho obdobia, ktoré boli objavené v bratislavskej Dúbravke. Raz v roku sa v Hanušovciach stretáva sklárska špička z celej Európy, aby odbornej i laickej verejnosti priblížila výrobu skla. Sklo, ktoré je dnes bežnou súčasťou nášho života, nebolo v minulosti také samozrejmé a jeho výroba je sofistikovaná a náročná. Ako sa hanušovské múzeum stalo strediskom historickej tavby skla a sklárskej výroby? Na to sa Lívia Godová pýtala múzejníčky Eleny Dercovej.

História_skla_Hanušovce

Reportáž z víkendového tavenia skla v hanušovskom Archeoparku pripravila Lívia Godová.