Boris a Brambor
Boris a Brambor

Unikatny objav dinosaura

Unikatny objav dinosaura

Košická paleobiológia hlási unikátny objav v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise. Ide o analýzu vzácnej skameneliny, jedinej svojho druhu na svete. Tento významný nález prichádza krátko po ďalších objavoch vedca Martina Kundráta: troch nových vtáčích dinosaurov vrátane nového druhu Archeopteryxa, prvého dôkazu o polárnych dinosauroch z južnej pologule a jedného z najmenších cicavcov, ktoré žili na planéte. Slovenská integratívna paleobiológia, ktorú docent Kundrát zakladá na pôde Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach, si tak posilnila renomé ďalším úspechom. Téme sa podrobnejšie venuje Danuša Reginová.

unikatny_objav_dinosaura