Elektrický reaktor proti vírusom

Elektrický reaktor proti vírusom

Biomedicínski inžinieri z Technickej univerzity v Košiciach vymysleli veľmi účinného pomocníka v boji s koronavírusom. Ich elektrický reaktor totiž dokáže zničiť vírusy, baktérie a plesnea ide o jediné takéto zariadenie na svete. Elektrický reaktor zatiaľ síce neopustil brány univerzity, ale po ukončení certifikačného procesu by ho chceli dodávať do nemocníc, zdravotníckych zariadení, škôl či úradov. Tonka Dešková sa o tomto unikátnom prístroji a jeho fungovaní rozprávala s prodekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, docentom Jánom Kráľom:

elektricky_reaktor_proti_virusom