Medičky v prvej línii

Medičky v prvej línii

Táto pandemická doba, i keď sa to nezdá, spája ľudí a dokazuje, že dobré duše ešte stále existujú. Dôkazom toho sú i košickí medici, ktorí pred rokom začali pomáhať ako dobrovoľníci v Call centre Regionálneho úradu a pri triáži pacientov na urgentných príjmoch v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice. Kým v prvej vlne ich vypomáhali desiatky, aktuálne už stoja v prvej línii stovky študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Najviac – až 170 – ich pomáha v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice a vyše dvadsať nastúpilo v uplynulých dňoch do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Ďalší pracujú pre rôzne ďalšie zdravotnícke zariadenia na východnom Slovensku. So štyrmi z nich sa stretla Viera Ihnátová, aby jej porozprávali o svojich skúsenostiach z prvej línie. Ako prvú oslovila Ester Tomajkovú, študentku 5. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Medičky v prvej línii 1

Už rok pomáhajú študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach slovenskému zdravotníctvu v boji s ochorením COVID-19. V prvej línii sú stovky medikov, ale aj študenti zdravotníckych študijných programov ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, či doktorandi. Pre študentov je to príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti z praxe, ale určite je to pre nich aj psychicky náročné obdobie, keďže majú počas dňa online výučbu a popoludní, v noci alebo cez víkendy pracujú. Na covidových oddeleniach sa stretávajú aj so smutnými osudmi a bezmocnosťou. No, bohužiaľ, i o tom je každodenná práca lekárov a sestier. So študentkami – dobrovoľníčkami sa porozprávala Viera Ihnátová, aby sa dozvedela viac – ako o ich pocitoch i tom, ako to všetko na oddeleniach zvládajú. Jednou z nich je Klaudia Pištejová, študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Medičky v prvej línii 2

Pre študentov je to príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti z praxe, ale akiste je to pre nich aj psychicky náročné obdobie, keďže majú počas dňa online výučbu a popoludní, v noci alebo cez víkendy pracujú, a to neraz fyzicky dosť náročne i s veľkým psychickým vypätím, keďže sa na kovidových oddeleniach stretávajú aj so smutnými osudmi a bezmocnosťou. Aj o tom je však každodenná práca lekárov a sestier.

„Veľmi nás teší, že toto náročné životné obdobie naši študenti či už tu na Slovensku, alebo v zahraničí veľmi statočne zvládajú, a našťastie nemáme žiadne informácie o tom, že by niekto z nich bol vážnejšie ohrozený na zdraví,“ hovorí prodekanka Želmíra Macejová, podľa ktorej získavajú študenti v nemocniciach neoceniteľné skúsenosti nielen z praxe, ale aj reálneho života.

Pomoc študentov Lekárskej fakulty UPJŠ veľmi oceňuje výkonný riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť – MUDr. Martin Paulo, podľa ktorého začiatkom tohto roka medici promptne zareagovali na výzvu nemocnice z dôvodu chýbajúceho zdravotníckeho personálu. „Už od jesene nám vypomáhalo zhruba sto študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ale potrebovali sme ich na výpomoc ďalších sedemdesiat, keďže naši zdravotníci boli už veľmi vyčerpaní a mnohí boli v karanténe alebo práceneschopní kvôli Covidu. Študenti teraz pracujú na nekovidových aj kovidových pracoviskách a veľmi si vážime, že nám pomáhajú prekonávať toto náročné obdobie pandémie. Verím, že aj pre nich to bude veľká skúsenosť do budúcna,“ podotýka výkonný riaditeľ UNLP.