Kontrola opatrení na Odkalisku Poša

Kontrola opatrení na Odkalisku Poša

Dlhé roky obec Nižný Hrušov bojovala so silným penením Kyjovského potoka, ktoré spájali miestni s neďalekým Odkaliskom Poša. Po jeho výraznom neprirodzenom penení z konca januára bol prevádzkovateľovi odkaliska vydaný okamžitý zákaz vypúšťania odpadových vôd z areálu bývalého závodu Chemka Strážske. Od tej doby už voda z čistiarne odpadových vôd do odkaliska nepriteká. Pri mikrofóne Lívie Godovej to potvrdil aj generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo, ktorý sa na odkalisku zastavil, aby skontroloval jeho aktuálny stav. 

Kontrola_opatrení_Odkalisko_Poša