Služba včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie Košice je nezisková organizácia, ktorá ako prvá v Košickom kraji priniesla do rodín sociálnu službu včasnej intervencie. Od roku 2016 zabezpečuje sociálne poradenstvo, psychologickú, fyzioterapeutickú a špeciálno-pedagogickú podporu rodinám, ktorým sa narodí dieťa zo zdravotným znevýhodnením. Existencia centra je však v súčasnosti ohrozená, keďže kraj im znížil dotácie. Na verejnom zhromaždení za jeho legitímne financovanie oslovila Danuša Reginová niektorých rodičov, ktorí vychovávajú znevýhodnené dieťa.

sluzba_vcasnej_intervencie_01;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stupeň zdravotného znevýhodnenia detí sa odráža nielen v kvalite ich života, ale aj života ich rodín, ktoré sú konfrontované s množstvom nečakaných problémov, s nepochopením okolia či sociálnou izoláciou. Ich situácia sa pritom v súčasnosti ešte zhoršila. Dopady pandémie na rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi sú výrazné a len ťažko sa kompenzujú z bežných prostriedkov. Zohľadňuje to aj Európsky plán obnovy a odolnosti, ktorý kladie veľký dôraz práve na budovanie kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie. Pokračuje MUDr. Martina Švekušová z Centra včasnej intervencie Košice, ktoré za 5 rokov existencie poskytlo pomoc alebo dlhodobé sprevádzanie už vyše 200 rodinám.

sluzba_vcasnej_intervencie_02;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny to u nás naozaj nemajú ľahké, rovnako ani zariadenia, ktoré im pomáhajú. Často im chýba stabilná podpora a spravodlivé financovanie. Máme však aj dobrú správu - je tu už pomerne veľká komunita ľudí, ktorým na kvalite života rodín so znevýhodnenými deťmi záleží. Svedčí o tom skutočnosť, že v priebehu niekoľkých dní od konania verejného zhromaždenia za zachovanie CVI Košice sa podarilo prostredníctvom príspevkov od dobrovoľných darcov z celého Slovenska vyzbierať vyše 28 000 eur, ktoré centru chýbali na jeho prevádzku.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame